نرم افزار حضور غیاب تحت وب

نرم افزار حضور و غیاب افق فرا ویژن

شرکت افق فرا ویزن ارائه دهنده انواع دستگاه های حضور و غیاب و نرم افزار مرتبط در ای زمینه می باشد .

بر خی از نرم افزار  های افق فرا ویژن عبارتند از :

۱ ) نرم افزار حضور و غیاب  تحت ویندوز  بدون محدودیت 

۲ ) نرم افزار گزارشات تحت وب 

۳ ) نرم افزار مدیریت ارسال ماموریت و مرخصی در بستر وب 

۴ ) نرم افزار داشبورد مدیریتی 

۵ ) نرم افزار مدیریت ورود خروج با پنل پیامکی 

۶ ) نرم افزار صدور فیش حقوق و دستمزد 

نرم افزار حضور و غیاب رایگان افق فرا ویژن

شرکت افق فرا ویژن یک نسخه نرم افزار حضور و غیاب بدون هیچ گونه محدودیت در تعریف پرسنل ، تعریف تقویم کاری ، تعریف شیفت کاری و … تهیه کرده و کلیه مشتریانی که دستگاه حضور و غیاب افق فرا ویزن را تهیه کرده اند میتوانند از این نرم افزار به  صورت رایگان استفاده نمایند .

دانلود نرم افزار حضور و غیاب نسخه جدید

نظر خود را ثبت کنید