تجهیزات کنترل تردد

تجهیزات جانبی کنترل تردد

جهت نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد به غیر از دستگاه کنترل تردد و نرم افزار کنترل تردد به تجهیزات کنترل تردد با توجه به محل نصب نیاز داریم. این تجیزات شامل قفل های برقی ، زبانه های برقی ، مبدل ها ، کلیدهای فشاری و … می باشد.

همچنین جهت نصب دستگاه کنترل تردد بر روی یک درب شیشه ای نیازمند یک قفل برقی مگنتدار است که با توجه به وزن و شرایط درب انتخاب میشود ، ازین رو نصب سیستم کنترل تردد یک کار کاملا تخصصی بوده و فقط کارشناس نصب میتواند این سیستم را نصب نماید.

نمایش یک نتیجه

X