دستگاههای حضور و غیاب افق فرا ویژن با برند OFV در سه مدل تشخیص چهره ، اثر انگشتی و دستگاه کارتی عرضه می گردد. ویژگی منحصر به فرد نرم افزار حضور و غیاب شرکت افق فرا ویژن ، داشبورد مدیریتی آمار و ارقام کنترل تردد پرسنل به صورت نموداری است که به مدیران کمک میکند تا براساس آمار بدست آمده تصمیم گیری های مناسب مدیریتی داشته باشند.

نمایش تنها نتیجه

تعداد ستونها: 2 3 4 5 6