دستگاه حضور و غیاب کارتی بدون تماس افق فرا ویژن دارای دو مدل شناسایی کارت و کد است. دستگاه حضور و غیاب کارتی تا ۵ سال پیش بسیار خواهان داشت و فروش این مدل دستگاههای حضور غیاب مرسوم بود اما بعد از رفع مشکلات دستگاههای حضور و غیاب اثر انگشت مشتریان ترجیح دادند مبلغ بیشتری پرداخت کنند اما خیالشان راحت باشد که در انتهای ماه گزارش ورود و خروج صحیح از دستگاه دریافت میکنند. دستگاه حضور و غیاب کارتی افق فراویژن را تست کنید.

نمایش تمامی 2 نتیجه

تعداد ستونها: 2 3 4 5 6