دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره شامل چهار مدل شناسایی تشخیص چهره ، اثر انگشت ، کارت و کد می باشد. دستگاههای حضور و غیاب تشخیص چهره افق فرا ویژن براساس آخرین تکنولوژی روز دنیا بوده و شناسایی را براساس آناتومی صورت و فاصله دو چشم انجام میدهد.

نمایش تمامی 10 نتیجه

تعداد ستونها: 2 3 4 5 6
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست