دستگاههای حضور و غیاب افق فرا ویژن با برند OFV در سه مدل تشخیص چهره ، اثر انگشتی و دستگاه کارتی عرضه می گردد. ویژگی منحصر به فرد نرم افزار حضور و غیاب شرکت افق فرا ویژن ، داشبورد مدیریتی آمار و ارقام کنترل تردد پرسنل به صورت نموداری است که به مدیران کمک میکند تا براساس آمار بدست آمده تصمیم گیری های مناسب مدیریتی داشته باشند.

نمایش تمامی 31 نتیجه

تعداد ستونها: 2 3 4 5 6
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست