جهت نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد به غیر از دستگاه کنترل تردد و نرم افزار کنترل تردد به تجهیزات کنترل تردد با توجه به محل نصب نیاز داریم. این تجهیزات شامل قفل های برقی ، زبانه های برقی ، مبدل ها ، کلیدهای فشاری و … می باشد.

نمایش تمامی 23 نتیجه

تعداد ستونها: 2 3 4 5 6

قفل مگنت

تماس بگیرید

نگهدارنده قفل مگنت

تماس بگیرید

کلید فشاری پلاستیکی

تماس بگیرید

کلید فشاری فلزی

تماس بگیرید

کلید فشاری لمسی

تماس بگیرید

کارت PVC 125K

تماس بگیرید

تگ جاسوئیچی

تماس بگیرید

دستبند OFV-W102R

تماس بگیرید

دستبند OFV-W102P

تماس بگیرید

دستبند OFV-W102DG

تماس بگیرید

دستبند OFV-W102LG

تماس بگیرید

دستبند OFV-W102P

تماس بگیرید

دستبند OFV-W102B

تماس بگیرید

دستبند OFV-W104S

تماس بگیرید

دستبند OFV-W105B

تماس بگیرید

دستبند OFV-W105BL

تماس بگیرید

دستبند OFV-W105R

تماس بگیرید

دستبند OFV-W105Y

تماس بگیرید

دستبند OFV-103B

تماس بگیرید

دستبند OFV-103R

تماس بگیرید