چطور مطمئن شویم گاوصندوق هتل امن است؟

اندازه و قابلیت حمل اولین عامل، در نظر گرفتن اندازه و قابلیت حمل گاوصندوق است. اکثر گاوصندوق های اتاق هتل به اندازه یک ضبط صوت و یا رادیوی رومیزی هستند که دارایی هایی مانند جواهرات، پول نقد، اسناد و عکس...
ادامه مطلب