کنترل روشنایی در اتاق هتل (پاورسوئیچ)

کنترل روشنایی در تمام اتاق های هتل ها توسط دستگاه پاورسوئیچ انجام می پذیرد که از دقت بالا و علمکرد بسیار مطلوبی برخوردار می باشد. کنترل روشنایی هتل ها از مواردی است که به آن بسیار توجه شده است تا...
ادامه مطلب