استفاده از امکانات دستگاه حضور و غیاب جهت کنترل تردد

استفاده از امکانات دستگاه حضور و غیاب جهت کنترل تردد سوالی است که برای خیلی از مدیران مطرح است؛ اما آیا اینکار امکان پذیر است ؟ خیلی از شرکت ها و مدیران نیاز دارند تا علاوه بر کنترل کارمندان با...
ادامه مطلب

پشتیبانی محصولات حضور و غیاب

یکی از بخش های فعال و مهم شرکت افق فرا ویژن قسمت پشتیبانی آن می باشد. زیرا بعد از خرید دستگاه حضور و غیاب یکی از مهمترین بخش آن ، چگونگی استفاده از دستگاه و نرم افزار می باشد. پشتیبانی...
ادامه مطلب