تاثیر افزایش قیمت دلار بر روی قیمت دستگاه حضور و غیاب

تاثیر افزایش قیمت دلار بر روی قیمت دستگاه حضور و غیاب با افزایش غیر منطقی دلار تمام محصولات تولیدی و وارداتی گران شد . افزایش قیمت دستگاه های حضور و غیاب هم بر همین اساس از ماه گذشته روند صعودی...
ادامه مطلب