انواع ساعت حضور و غیاب

انواع ساعت حضور و غیاب ساعت حضور و غیاب دارای انواع مختلفی بوده که هر نوع با توجه به کارایی آن و بسته به امکانات سازمان استفاده کننده می تواند بکار رود. حال به تشریح مزایای انواع دستگاه حضور و...
ادامه مطلب

ساعت حضور و غیاب

ساعت حضور و غیاب یا دستگاه ثبت ساعت حضور و غیاب با توجه به نوع وسیله شناسایی به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود. هر سازمان و یا شرکتی با توجه به امکانات و نوع سلیقه خود اقدام به انتخاب...
ادامه مطلب

ساعت حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب یا ساعت حضور و غیاب ساعت حضور و غیاب یا دستگاه حضور و غیاب امروزه به دلیل امکانات و مزایای فراوانی که دارد، کاربرد زیادی داشته و جای خود را در هر شرکت، سازمان، ارگان، موسسات...
ادامه مطلب