نیاز باشگاه های ورزشی به هوشمندسازی

نیاز باشگاه های ورزشی به هوشمندسازی یکی از ملزومات برقراری نظم در باشگاه های ورزشی با شیفت های مختلف است. باشگاه های ورزشی براساس سیستم ورود و خروج افراد نیاز به یک سیستم هوشمند جهت کنترل تردد دارند. از این...
ادامه مطلب

تشخیص چهره یا اثر انگشت

نکات قابل توجه و خواندنی در خصوص خرید دستگاه حضور و غیاب و انتخاب بین دستگاه های تشخیص چهره یا اثر انگشت را در زیر خدمتتان ارایه می دهیم. دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره یا اثر انگشت کدام بهتر...
ادامه مطلب

دستگاه کنترل تردد و حضور غیاب در بهره وری تاثیر دارد

دستگاه کنترل تردد و حضور غیاب در بهره وری تاثیر دارد ؟ این سوال مهمی است که قبل از انجام هر فرآیند و خریدی با مسئول شرکت از خود بپرسد. خرید دستگاه حضور غیاب امری ضروری است با این حال...
ادامه مطلب

در خرید گیت تردد چه نکاتی را باید بدانید!

یکی از مهم ترین نکاتی که قبل از خرید گیت تردد باید به آن توجه کرد مکان استقرار گیت می باشد. علاوه بر نکات حفاظتی در تعیین مسیر ورود و خروج مراجعین باید تاثیر عوامل فیزیکی را نیز از هر...
ادامه مطلب

تفاوت دستگاه کنترل تردد با حضور و غیاب

معمولا بحث کنترل تردد در برخی از مجموعه ها با توجه به دارا بودن محدودیت های مکانی و زمانی لازم و ضروری می باشد. در واقع کنترل تردد یا اکسز کنترل با ایجاد اجازه ورود یا خروج به افراد خاص...
ادامه مطلب