نرم افزار حضور و غیاب (Attendance Software)

نرم افزار حضور و غیاب جزو سیستم های کنترلی ضروری و مورد نیاز هر سازمان است.
امروزه تمام شرکتها و سازمانها جهت مدیریت منابع انسانی و پرسنل شاغل در سازمان خود از سیستم حضور و غیاب بهره می گیرند.
ثبت ورود و خروج و میزان کارکرد و بهره وری هر فرد شاغل در سازمان می تواند زمینه ساز اقدامات مدیریت در بهبود بهره وری و افزایش راندمان مجموعه باشد.
بر اساس خروجی سیستم و نرم افزار حضور و غیاب کارکرد هر نفر محاسبه و جهت پرداخت دستمزد و محاسبه حقوق و مزایا مورد استفاده قرار می گیرد.
نرم افزار حضور و غیاب دارای امکانات متعدد و قابلیتهای ویژه ای است که هر شرکتی با توجه به ساختار سازمانی خود می تواند آنرا تنظیم و نسبت به ارائه گزارشات مورد نیاز از آن اقدام نماید.
حال به تشریح مزایای نرم افزار حضور و غیاب می پردازیم.

همچنین میتوانید لیست دستگاه حضور و غیاب را در همین سایت مشاهده کنید.

مزایای نرم افزار حضور و غیاب

مزایای نرم افزار حضور و غیاب جهت کنترل بهره وری و عملکرد نیروی انسانی غیر قابل انکار است. سیستم حضور و غیاب از جمله سیستم هایی است که دارای فواید بسیاری هم برای سازمان و هم برای پرسنل و کارمندان است. از جمله مزایای نرم افزار حضور و غیاب می توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • امکان ثبت ورود و خروج پرسنل به صورت اتوماتیک و حذف فرآیند دستی با قابلیت انتقال اطلاعات موجود به سیستم حقوق و دستمزد سازمان
  • امکان ثبت دقیق تردد پرسنل و محاسبه میزان کارکرد هر نفر بطور دقیق و جلوگیری از ضایع شدن حق کارمندان
  • امکان گزارش گیری از اطلاعات کارکرد پرسنل بصورت دقیق و سریع
  • جلوگیری از هزینه های اضافی مربوط به ثبت کارکرد، ورورد و خروج، ماموریت، مرخصی و … بصورت سنتی و دستی
  • امکان نگهداری و یا بازیابی اطلاعات مربوطه در صورت لزوم از طریق نرم افزار حضور و غیاب
  • امکان تعریف شرایط کاری اختصاصی برای هر نفر بر اساس نوع همکاری و قرارداد.
  • امکان تعریف و تغییر شرایط ورود و خروج، اضافه کاری، ماموریت، مرخصی و … بر اساس قوانین داخلی شرکت.
  • امکان محاسبه ماموریت، اضافه کاری، مانده مرخصی، ساعت کاری هر نفر بر اساس قوانین تعریف شده در سیستم نرم افزار حضور و غیاب
  • امکان هشدار ورود و خروج پرسنل و نظارت بر نحوه تردد
امکان انتقال اطلاعات سیستم حضور و غیاب از طریق USB به کامپیوتر.

امکانات نرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب دارای امکانات متعدد زیادی است که مدیریت سازمان را در کنترل و نظارت هر چه بهتر بر عملکرد نیروهای شاغل در سازمان همراهی می نماید.
از جمله امکانات نرم افزار می توان به امکان تعریف اطلاعات پرسنل بر اساس ساعات کاری، شیفت کاری، سمت، نوع استخدام، واحد سازمانی و نوع قرارداد همکاری بصورت نامحدود اشاره نمود.
همچنین امکان محاسبه حقوق و دستمزد بر طبق اطلاعات کارکرد دریافتی و ارائه و چاپ فیش حقوقی و قابلیت محاسبه حق بیمه از طریق سیستم امکان پذیر است.
از دیگر امکانات نرم افزار حضور و غیاب می توان قابلیت تعریف اضافه کار، ماموریت، ساعت مجاز اضافه کاری و نحوه محاسبه، غیبت، مرخصی و … بر اساس قوانین داخلی شرکت را بیان کرد. 
کلمه کلیدی: نرم افزار حضور و غیاب
X