ساعت حضور و غیاب

ساعت حضور و غیاب یا دستگاه ثبت ساعت حضور و غیاب با توجه به نوع وسیله شناسایی به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود. هر سازمان و یا شرکتی با توجه به امکانات و نوع سلیقه خود اقدام به انتخاب یک نوع دستگاه حضور و غیاب جهت کنترل و نظارت بر تردد پرسنل خود می نماید. حال به تشریح انواع دستگاه ثبت ساعت حضور و غیاب به شرح ذیل می پردازیم.

انواع دستگاه ثبت ساعت حضور و غیاب

بطور کلی انواع دستگاه ثبت ساعت حضور و غیاب به سه روش ثبت بر اساس کد پرسنلی، ثبت بر اساس مشخصات بیومتریک و ثبت ترکیبی اقدام به شناسایی و ثبت تردد افراد می نمایند.

ثبت ساعت حضور و غیاب بر اساس کد پرسنلی: در این روش دستگاه حضور و غیاب بر اساس کد پرسنلی که هر یک از افراد وارد می کنند و یا بوسیله نزدیک نمودن کارت پرسنلی به دستگاه زمان حضور و غیاب خود را ثبت می کنند. انواع کارت پرسنلی به کارت دارای بارکد، کارت با نوار مغناطیسی و یا کارت هوشمند بدون تماس یا RFID تقسیم بندی می گردد. زمان ثبت تردد در این نوع دستگاه های حضور و غیاب در مدت زمان بسیار کوتاه و حدود یک ثانیه صورت می پذیرد.  

ثبت ساعت حضور و غیاب بر اساس مشخصات بیومتریک: در این روش دستگاه حضور و غیاب بر اساس قسمتی از اعضای بدن هر فرد صورت می پذیرد. دستگاه حضور و غیاب بر اساس تشخیص و ثبت اثر انگشت اقدام به شناسایی فرد و ثبت تردد وی می نماید. همچنین دستگاه حضور و غیاب مبتنی بر تشخیص چهره، اقدام به تشخیص چهره فرد و مقایسه آن با چهره ثبت شده نموده و سپس ساعت ورود و خروج را ثبت می نماید.

ثبت ساعت حضور و غیاب بصورت ترکیبی: این روش ترکیبی از روش های ثبت تردد فوق می باشد. دستگاه حضور و غیاب کارتی-اثر انگشتی، دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی-تشخیص چهره و سایر موارد نظیر آن از جمله دستگاه های ثبت ساعت حضور و غیاب ترکیبی بوده که از دو روش ثبت تردد بطور همزمان استفاده می نماید.

نکات مهم در زمینه دستگاه ثبت ساعت حضور و غیاب

هنگام خرید دستگاه ثبت ساعت حضور و غیاب توجه به نکات ذیل می تواند شما را در انتخاب دستگاه مناسب سازمان یاری نماید.
  • هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب کارتی و کد دار ارزانتر از سیستم های اثر انگشت و تشخیص چهره است.
  • از جمله هزینه های انواع دستگاه حضور و غیاب که باید در نظر داشت می توان به هزینه دائمی چاپ و صدور کارت در دستگاه حضور و غیاب کارتی، هزینه تعویض دستگاه تشخیص چهره در دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و هزینه تعویض سنسور اثر انگشت در دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی در مواقع خرابی اشاره نمود. در دستگاههای حضور و غیاب دوربین دار نیز هزینه خرید و نصب دوربین بالا بوده و موجب بالا رفتن هزینه کلی دستگاه حضور و غیاب می گردد.
  • زمان ثبت تردد در دستگاه ثبت ساعت حضور و غیاب تشخیص چهره به دلیل حساستر بودن عملیات تشخیص بیش از سایر انواع دستگاه حضور و غیاب است.

در مبحث بعدی مزایای انواع دستگاه حضور و غیاب و کارایی هر نوع دستگاه با توجه به نوع کاربری آن را تشریح می نمائیم.  

کلمه کلیدی: ساعت حضور و غیاب

X